میزبانی محدود اقتصادی مناسب سایت های کم بازدید

با خیال راحت هاست مورد نیاز خود را انتخاب کنید؛ تمام خدمات تا هفت روز از زمان پرداخت، ضمانت بازگشت وجه دارند.

IELH-100M

100 مگابایت حجم دیسک
1 گیگابایت ترافیک ماهانهکنترل پنل CPanel
1 دامنه پارک شده
1 اکانت اف تی پی
1 ایمیل اختصاصی
1 بانک اطلاعاتی
1 زیردامنه


بکاپ هفتگی از اطلاعات
تحویل فوری پس از سفارش

IELH-250M

250 مگابایت حجم دیسک
2 گیگابایت ترافیک ماهانهکنترل پنل CPanel
دامنه پارک شده نامحدود
زیردامنه نامحدود
2 اکانت اف تی پی
2 ایمیل اختصاصی
1 بانک اطلاعاتی


بکاپ هفتگی از اطلاعات
تحویل فوری پس از سفارش

IELH-500M

512 مگابایت حجم دیسک
5 گیگابایت ترافیک ماهانهکنترل پنل CPanel
دامنه پارک شده نامحدود
زیردامنه نامحدود
2 اکانت اف تی پی
2 ایمیل اختصاصی
1 بانک اطلاعاتی


بکاپ هفتگی از اطلاعات
تحویل فوری پس از سفارش

IELH-750M

750 مگابایت حجم دیسک
7 گیگابایت ترافیک ماهانهکنترل پنل CPanel
دامنه پارک شده نامحدود
زیردامنه نامحدود
3 اکانت اف تی پی
3 ایمیل اختصاصی
2 بانک اطلاعاتی


بکاپ هفتگی از اطلاعات
تحویل فوری پس از سفارش

IELH-1G

1 گیگابایت حجم دیسک
10 گیگابایت ترافیک ماهانهکنترل پنل CPanel
دامنه پارک شده نامحدود
زیردامنه نامحدود
3 اکانت اف تی پی
3 ایمیل اختصاصی
2 بانک اطلاعاتی


بکاپ هفتگی از اطلاعات
تحویل فوری پس از سفارش